Czyli jak sprowadzać pośrednio przez inne kraje UE.